söndag 26 februari 2012

Idrott & hälsa. Parkour

Nivå 1. Eleverna fick skriva sina reflektioner på datorn istället för på papper.

Nivå 2. Eleverna fick filma sina parkour banor och visa dem för varandra, istället för att rita dem på papper.

Nivå 3. Eleverna lägger kommentarer på sina filmer för att förklara banan så att den blir förståelig för andra också.

Nivå 4. Eleverna lägger ut sina filmer på t.ex. facebook och får kommentarer på sina filmer, istället för att bara dela den inom gruppen/klassen.

onsdag 22 februari 2012

Vår karta till visionen

Här samlar vi konkreta exempel på elevuppgifter definierade enligt SAMR-modellen.