tisdag 19 juni 2012

Lektionsfeedback

Under våren har åk9 eleverna planerat och haft lektioner för varandra i Idrottsämnet. Det har varit alltifrån aerobics, afrodans och yoga till lekar och fotboll.

Under lektionerna har jag filmat deras lektionsredovisningar, samt att vissa elever har fått göra en muntlig och en skriftlig feedback till gruppen. Den muntliga har byggt på spontana tankar och åsikter av lektionen. Medan den skriftliga har byggt på lite mer djupare eftertankar kring elevernas lektionsredovisning. Denna feedback har delats med mig och med de eleverna som höll lektionen.
Detta har varit enkelt att göra då vi har använt oss utav ett delat dokument på google docs.

Nivå 3 - Förändring: eleverna har kunnat ge varandra en djupare feedback genom att skriftligt kunna skriva till varandra, samt att jag efteråt har kunnat ha en diskussion med eleverna som höll i lektionen och visa på bra/mindre bra saker under deras lektion.

/Carina

onsdag 13 juni 2012

Antiken åk 7

Det gamla klassiska arbetsområdet Antiken med grekerna och romarna i åk 7 har jag arbetat med på följande sätt:
Vi startade med att titta på två småvideos på YouTube som beskrev samhället i antikens Grekland:
Elevfilm.
Lärarfilm.
Korta genomgångar och vanlig läroboksläsning följde. Bedömningsuppgiften var en utmaning: Gör en bättre film än de vi tittade på i inledningen! Vad som är bättre, kom vi överens om tillsammans.
Fantastiska filmer gjorda av eleverna blev resultatet!


Nästa avsnitt var Romarriket, där de i grupp fick uppdrag att sätta ihop Minilektioner. Alla grupper startade ett google docs som de skrev sin fakta i. Jag kunde gå in och läsa, korrigera och ställa intelligenta frågor vilket utvecklade dem. Var någon i gruppen sjuk fanns deras underlag ändå tillgängligt.


När eleverna hade sina lektioner lottade vi fram lektionen genom den digitala lottdragaren, mycket uppskattat! Flera av lektionerna innehöll ett förhör eller tankefrågor i ett googleformulär. Länken till formuläret delades via klassens Facebookgrupp. Efter varje lektion skrev varje elev respons till gruppen via en diskussionstråd i vår lärplattform It´s.


Avslutningsvis ville jag kolla hur mycket var och en hade förstått av arbetsområdets mål och det gjorde jag via en skrivuppgift som grundades på de provfrågor grupperna skickat in till mig. Uppgiften gjordes i googledocs så jag mellan de två skrivtillfällena kunde ge respons samt att jag i uppgiften responderade hela uppgiften som bedömning. Inspirationstexterna var från den gamla hederliga lärarhandledningen till läroboken). Uppgiften löd:

"Du ska skriva en berättelse som berättar om en dag i en romares liv. Välj en person, ta gärna inspiration från en av de texter som du får utdelad (soldat, tjej på marknaden, morbrorn i Pompeji) och berätta från morgon till kväll om

  • mat,

kläder, saker runt omkring sig, kommunikation (språk och transport), nöjen

Plocka gärna fram din berättelse från stormaktstiden och se hur du la upp den och vad du kunde göra bättre. Använd som vanligt allt du behöver när du skriver. Vill du göra en berättelse med mer än text är det bara bra. Har du bilder eller film är det viktigt att du får med dem i ett sammanhang så läsaren förstår hur du tänkt.I slutet av berättelsen skriver du en text som förklarar hur vårt leverne (= sätt att leva och skapa samhällen) påverkats av det du berättar i din text.
Du ska i berättelsen visa (från LPP:n):

  • använda fakta om en historisk period (Antiken).
  • tolka olika historiska berättelser och bilder.
  • förstå hur olika historiska epoker påverkat vårt samhälles utveckling.

Din berättelse bedöms utifrån kunskapskraven:

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts."I SAMR-modellen tänker jag arbetsområdet:
Nivå 4, Omdefiniering - Snuddande nära iallafall, filmer hade vi inte kunnat göra på tre lektioner tidigare, minilektionerna gjorde att eleverna verkligen lärde sig det de skulle undervisa om och den omedelbara responsen i den digitala diskussionen var ovärderlig. Ytterligare möjligheter fanns till omdefiniering som att  att ta kontakt med experter inom de olika områdena.

Nivå 3, Förändring - absolut då eleverna gjorde filmer om antikens Grekland, höll minilektioner som intresserade och aktiverade deras kompisar genom inspirerande keynotes med inbäddade filmer, inspirerade till olika övningar - alla roligare och bättre än de lärarhandledningarna brukar erbjuda. Skrivuppgiften med respons i dokumnetetn var mycket inspirerande för eleverna vilket lyfte dem oerhört. Provet blev ytterligare ett lärtillfäle.

Nivå 2, Förbättringdefinitivt då både filmerna och minilektionerna var betydligt mer innehållsliga än vad so-redovisningar brukar vara. Även textuppgiften höll för de allra flesta betydligt högre kvalitet än vad jag tidigare sett i liknande uppgifter.

Nivå 1, Ersättning - Behöver inte beskrivas, talar för sig själv.

Det bästa av allt: Eleverna trivdes och tyckte det var roligt att arbeta med Antiken! dessutom lärde de sig massor!!!
/Viveca