fredag 14 juni 2013

Kortprojekt "Hur mår du?" Åk 9 Vt-13

- ett samarbete mellan Hkk, NO, Ma, IdH (Margaretha, Carina, Marianne)Eleverna fick planera och genomföra en undersökning om hur vår psykiska hälsa påverkas av sömn, kost, motion, stress och sociala relationer.
Undersökningen bestod av två delar:
- ett studiebesök på t ex gym, vårdcentral, kostchefen i kommunen. Studiebesöken bokades, förbereddes och genomfördes helt på egen hand av eleverna.
- en hälsoundersökning i enkätform som elever på Fg och Tunaskolan svarade på. Eleverna formulerade egna frågor som de ville ha svar på och använde Google formulär för att göra enkäten.

Tidigare gjorde vi enkäter i pappersform. När man jobbar i Google formulär finns många fördelar:
- elever kan jobba i formuläret samtidigt genom att dela det med varandra.
- tidsvinsten blir stor - Från det att frågorna började formuleras till det att enkäten fanns besvarad och sammanställd tog det bara ca 4h! Då hade en grupp elever dessutom hunnit presentera enkäten i några klasser på Tunaskolan.
- sammanställningen av svaren gör att resultat och möjligheten till att tolka svaren är väldigt smidigt.

Projektet avslutades med att resultaten från studiebesöket och enkätsvaren bearbetades och analyserades. Eleverna presenterade sina slutsatser för varandra klassvis i digital form.

I och med att vi har varit i kontakt med olika arbetsplatser och Tunaskolan är det lätt att dela resultat av hela undersökningen med dem via Google.

I det här projektet har vi alltså jobbat enligt SAMR-modellens alla steg.

/Margaretha och MarianneInga kommentarer:

Skicka en kommentar