fredag 14 juni 2013

Läsutmaning åk 6

Resultaten på de nationella proven i svenska i åk 6 visade tydligt att klassen behövde utveckla sin förmåga att skriva berättande/beskrivande texter. Samtidigt var det hög tid att stimulera eleverna  till att läsa mer. Det var många i klassen som inte kom igång med sina böcker på mentorstiden, de bytte böcker efter några sidor och påstod att det inte fanns några bra. Mitt yttersta mål var att göra dem till ”läsare”, alltså någon som vill läsa, gärna läser och läser ofta.

Jag kombinerade dessa två behov och formulerade och genomförde ett arbete med en LÄSUTMANING med tillhörande läs/skrivuppdrag. Dessa uppdrag bestod t.ex. av att formulera frågor till innehållet i boken och sedan ställa dem i  ett brev till huvudpersonen, att göra en miljöbeskrivning från en plats i boken där de tänkte sig att de själva befann sig eller ”text och tanke” kring miljöbeskrivningar från boken med fokus på ordval och meningsbyggnad. Som avslutning skrev eleverna en egen berättelse.
Här är planeringen
Här är Instruktioner till berättelsen

SAMR-modellen
Jag anser att arbetsområdet uppfyller kraven för både nivå tre och fyra i SAMR-modellen.

Förändringen (nivå 3)
består i att varje elev hade ett med mig delat google-dokument som en läslogg. I detta dokument skrevs allt från lägesbeskrivningar, skrivuppgifter och kommentarer kring innehållet i boken till formativa råd från mig och inbjudna kamrater.  Även berättelsen skrevs i ett delat dokument. Alla elever var indelade i skrivpar och vi tränade och gav kamratrespons under arbetet med berättelsen. Vi använde oss av Dylan Williams ”two stars and a wish”, men tränade mycket också hur man formulerar dessa önskningar och vad man gör av dem. En annan sak som placerar arbetet på nivå tre är att jag gjorde en film som sammanfattar genren berättelse. 

Jag hade tänkt att använda den som en flip före skrivarbetet, men omständigheter gjorde att den i stället fungerade som en repetition, avcheckning för eleverna när de skrivit. En elev som var sjuk kunde också snabbt sätta sig in i vad som krävdes av honom för att kunna komma igång med skrivandet.

Omdefinieringen (nivå 4). Vi använde klassens läsblogg för att publicera vårt arbete. Jag såg till att skicka länken till föräldrarna så att de kunde följa och kommentera arbetena som lades upp där.  Att skriva för en större publik ger arbetet en extra dimension. Allt blir på riktigt. Här är länken till 6d:s läsblogg

På bloggen kan ni själva se resultatet av arbetet. Eleverna har blivit läsare! 

”Det händer att jag går direkt upp på mitt rum och bara läser när jag kommer hem från skolan” sa en av killarna i klassen en dag. Härligt, eller hur?

De skriver nu med ett betydligt mer utvecklat språk och bättre struktur än vad de gjorde i februari på NP. Och detta gäller inte för en eller några utan ALLA i klassen har höjt sig. De största anledningarna till det lyckosamma  resultatet anser jag vara att var och en formulerade sin egen läsutmaning, de ”tävlade” men bara mot sig själva, det var ett transparent arbetsområde där eleverna visade och lärde av varandra och allt var på riktigt - de publicerade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar