fredag 14 juni 2013

Påbyggnad av tidigare inlägg om Trender i Litteraturen för åk 9

Arbetsgången som står beskriven under det tidigare inlägget här på bloggen gällde även då årets nior skulle sätta tänderna i västvärldens litteraturhistoria genom tiderna, från Antiken till Svenska arbetarförfattare.

Niclas skapade siterna, en gemensam för 9a och 9c, som han undervisade, och en gemensam för 9b och 9d vilka jag undervisade, utifrån Cristinas modell.

Den största förändringen i vårt upplägg rent tekniskt var alltså att två klasser byggde en site tillsammans, de som hade samma epok att skriva om fick förutom en flik i siten att fylla med information, också ett gemensamt Google dokument att planera i. Detta skapade en nyfikenhet att se vad den andra klassen skrev om och fick igång grupperna på ett bra sätt. Dessutom sa jag till mina klasser att kommande års 9b skulle ärva deras site och bygga vidare på den nästa vår, så de skulle tänka på vilken standard de ville visa upp att man skulle ha i åk 9. Det fick en del att höja nivån, på sin egen insats, men fungerade också som en lite avslappnande faktor för att sidan inte måste bli helt klar under de veckor som fanns till förfogande.
Detta känns som att det närmar sig steg 4 i SAMR-modellen, då ett arbete kan ärvas och aktivt utvecklas mellan årskullarna. Utvecklingen jag ser fram emot är inte bara att få eleverna att få upp ögonen för kvalitet i elevarbeten, utan också att successivt kunna presentera författare från fler världsdelar i det lite ålderstigna västvärldssynsättet på litteraturens vaggor. Här hoppas jag också på att få hjälp av våra elever och deras familjer. Vilka klassiker finns från deras länder i ett litteraturhistoriskt perspektiv, vilka författare och titlar ingick i deras föräldrars skolgång?

Innehållsmässigt fick grupperna i vardera klass dels välja en roman från "sin" litteraturhistorieepok att läsa och sedan tolka på något vis som kunde synliggöras på siten, dels fick var elev hand om var sin annan författare från samma epok att skriva om utifrån några frågeställningar som mest tog fasta på hur författarens bakgrund syntes i de verk som skrivits och hur litteraturhistoriens tankar kunde märkas. Dessutom skulle de ta reda på och beskriva hur man tolkat något av författarens verk genom tiderna och resonera om vilken anledningen kunde vara att det görs nya tolkningar av dessa gamla verk. Här hade Niclas och jag valt ut två verk, Dracula och Förvandlingen, som tolkats friskt på många vis genom åren (animé, rockopera, tecknade serier, tv-spel, roulettspel, film, legoanimationer, elevpjäser...), dessa visade vi i en prezi som länkades till instruktionssidan på siten, så de skulle kunna gå tillbaka till den och titta på de olika exemplen som inspiration till den egna tolkningen och tankeväckare till resonemanget om andras tolkningar och vad som är grunden till mycket av det de själva sysselsätter sig med på fritiden.

Eleverna tilltalades av den kreativa delen och de skapade ... en raplåt och en bilderbok av Tristan och Isolde, skuggteater av Mot fyren, tecknad film av Oliver Twist och Kungens rosor, legoanimation och webbtidning av Frankensteins monster, kortfilmer av Don Quijote och av David Copperfield, ett spel av Odysséen, en animation av Kung Oidipus, 6-rutors serier av Mor gifter sig och Don Quijote samt en podcast med ljud som skulle spegla de stämningar de fått när de läste Kallocain. Alla blev roade och imponerade av varandras arbeten och idéer och de gav respons till någon grupp.

Som ni förstår fick vi med många av de moment som ska tas upp och även bedömas i svenskundervisningen enligt Lgr11. Jag ser fram emot att få fortsätta nästa år med detta tema, och det känns skönt att strukturen redan finns.

1 kommentar:

  1. Kan du inte länka till siterna? Blir så nyfiken på elevarbetena också. Grattis till lyckat arbete!

    SvaraRadera