fredag 28 juni 2013


Våra kliv i SAMR-modellen
Från steg 1-4 på fyra månader (ca en klocktimme/vecka).


Vi fick i uppdrag att planera ett kortprojekt -se mappen ” Utvärdering kortprojekt SO/Sv/Sl vt 2013” i Google- vilket blev början till en gedigen fortbildning på hemmaplan, som vi arbetade kontinuerligt med. ”Trial And Error” blev vår coach.


Steg 1 och 2: Förberedelse av projektet
Steg 1- ERSÄTTNING
Vi skrev anteckningar i ett vanligt dokument och läste kursplaner i Lgr 11:as tryckta upplaga.
Steg 2- FÖRBÄTTRING
Vi hämtade bakgrundsmaterial , i detta fall tidningsartiklar, från internet och dessutom länkade vi dessa till en key-note. Denna användes sedan som introduktion till elevernas kortprojekt.


Steg 3 och 4: Elevernas arbete med projektet
Steg 3 – FÖRÄNDRING
Med hjälp av datorn arbetade eleverna tillsammans med sina uppdrag, där deras kommunikativa och entreprenöriella förmågor utvecklades. Tillsammans utvecklade de också förmågan att hantera information med ett kritiskt tänkande. I lärprocessen fungerade vi som handledare och bollplank.
Steg 4 -OMDEFINIERING
  • Eleverna använde SKYPE – e-mail - facebook
  • Google - delade dokument
  • Företaget H&M länkade en film, vilken gav en annan bild av verkligheten än “Kalla Faktas”. Filmen visades med projektor och diskussion uppstod.
  • Produktion av Google-siten: Samtliga elevarbeten publicerades och användes som instuderingsmaterial till den enskilda arbetsuppgiften.

Heléne Nyrén och Christel Fremer Olsson
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar