torsdag 3 oktober 2013

Är det inte dags att Sverige får en kvinnlig statsminister?

I ett SO-tema i en åk 9, föll de olika delarna av SAMR-modellen på plats.

S - All faktainhämtning gjordes via Internet, både i NE, på partiernas hemsidor och några historieartiklar om kvinnans demokratiska utveckling.

A - Allt skrivande i gruppen gjordes i delat dokument (google docs), där respons gavs både av kamrater och läraren.

M - De färdiga resultaten publicerades på vår gemensamma publiceringssite


R - Under arbetet med ta fram fakta och åsikter kontaktades rikstadspartierna och snabbt kom svar. Alla svaren publicerade vi på ett gemensamt dokument. När de olika grupperna läste partiernas svar insåg de att svaren hade olika kvalitet. Snabbt skrev de nya frågor till partierna och lika snabbt fick de nya mer fylla svar.

Uppgiften hade definitivt kunnat göras utan digitala hjälpmedel men blev SÅ mycket bättre och mer effektiv med datorer och internet. Resultatet hade blivit helt annorlunda utan den snabba kontakten med partierna och möjlighet till förnyad kontakt. Resultatet blev också annorlunda eftersom vi kunde ge respons kors och tvärs och därmed öka kvaliteten på slutresultatet.

Att alla uppgifterna så lätt kan publiceras gör också att lärande blir synligt både för den som skapat och de som tittar och använder resultaten som fiffiga kompisar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar